Radek Pelánek

Želví grafika

Obálka Želví grafika Radek Pelánek
Computer Press, 2018
80 stran
stránky nakladatelství
elektronická verze knihy

Kniha je připravena barevně, bohužel chybou nakladatelství je vytištěna černobíle. Doporučuji tedy použít elektronickou verzi knihy, která je i s barvou.

Želví grafika je způsob, jak vykreslovat zajímavé obrázky pomocí několika elementárních příkazů („jdi dopředu“, „zatoč doprava“) a základních programátorských konstrukcí (cykly, proměnné, funkce). Je to osvědčený nástroj pro výuku programování a matematiky – používá se úspěšně od 60. let 20. století a existuje řada prostředí, ve kterých ji lze realizovat. Je velmi intuitivní a lze ji využít už s dětmi na prvním stupni základních škol. Současně však přirozeným způsobem poskytuje prostor i pro procvičení netriviálních matematických a programátorských pojmů, jako jsou rekurze nebo goniometrické funkce.

Kniha systematicky pokrývá celou škálu využití želví grafiky. Obsahuje velké množství obrázků, které slouží pro vysvětlení principů a jako výzvy k řešení, ať už v rámci výuky nebo samostatného vzdělávání.

Odkazy

Aktuální doporučení (odkaz není v knize, protože projekt vznikl až po vydání knihy):

Želví grafika na Umíme programovat