Radek Pelánek

Želví grafika

Obálka Želví grafika Radek Pelánek
původní vydání: Computer Press, 2018
80 stran

Aktuální elektronická verze knihy –⁠ volně dostupné!
Doplňující materiály a interaktivní příklady na webu Umíme informatiku

Kniha původně vyšla v nakladatelství Computer Press. Chybou nakladatelství však byla vytištěna černobíle, i když některé obrázky dávají smysl pouze v barevné verzi. Doporučuji tedy použít elektronickou verzi knihy, která je i s barvou. Elektronická verze knihy je nyní dostupná zdarma.

Želví grafika je způsob, jak vykreslovat zajímavé obrázky pomocí několika elementárních příkazů („jdi dopředu“, „zatoč doprava“) a základních programátorských konstrukcí (cykly, proměnné, funkce). Je to osvědčený nástroj pro výuku programování a matematiky – používá se úspěšně od 60. let 20. století a existuje řada prostředí, ve kterých ji lze realizovat. Je velmi intuitivní a lze ji využít už s dětmi na prvním stupni základních škol. Současně však přirozeným způsobem poskytuje prostor i pro procvičení netriviálních matematických a programátorských pojmů, jako jsou rekurze nebo goniometrické funkce.

Kniha systematicky pokrývá celou škálu využití želví grafiky. Obsahuje velké množství obrázků, které slouží pro vysvětlení principů a jako výzvy k řešení, ať už v rámci výuky nebo samostatného vzdělávání.