Radek Pelánek

Příručka instruktora zážitkových akcí

prirucka Portál, 2008
Radek Pelánek
ISBN: 978-80-7367-353-6
208 stran

Nyní volně dostupné pod licencí CC BY-NC-SA:

Příručka instruktora zážitkových akcí (e-kniha)
Příručka instruktora zážitkových akcí (PDF verze pro tisk na A4)

Co jsou zážitkové akce a jaké mají cíle? Jak zorganizovat zážitkovou akci? Jak funguje instruktorský tým? Co je to dramaturgie akce? Jak dobře uvést pocitový program? Jak řídit diskuzi? V čem spočívá kouzlo tajemné atmosféry? Jak rozvíjet tvořivost? Praktická příručka vysvětluje základy zážitkové pedagogiky, dramaturgii akcí a metodologii uvádění her. Přináší přehled různých typů programů a jejich specifik, důraz je kladen na systematičnost, přehlednost a snadné vyhledávání námětů a zdrojů.

Obsah