Radek Pelánek

Zážitkové výukové programy

zvp Portál, 2010
Radek Pelánek
ISBN: 978-80-7367-656-8
136 stran
Elektronická verze –⁠ Volně dostupné!

Kniha je již rozebraná. Nyní je k dispozici elektronická verze, která je dostupná pod licencí CC-BY-SA.

"Dobrá hra má v sobě kus výuky a dobrá výuka má v sobě kus hry." Ač je toto motto pouze variací na 400 let staré myšlenky J. A. Komenského, rozhodně se nedá říct, že by zmíněný přístup k výuce a hrám byl rozšířený. Učitelé často nemají zkušenosti s uváděním náročnějších her, instruktoři zážitkových akcí zase nejsou zvyklí vkládat do her výukové prvky. V této knize se zabýváme programy, které se pohybují na pomezí výuky a hry, a poskytujeme tím inspiraci jak učitelům, tak i instruktorům zážitkových akcí, a také všem ostatním, kdo pracují s věkovou skupinou 16-30.

V knize najdete metodiku tvorby zážitkových výukových programů, především však obsahuje osm konkrétních detailně propracovaných ukázek. Uvedené programy jsou značně rozmanité - od spíše výukových (Spolupráce, Příběh Rwanda), přes diskuzní zamyšlení nad světem (Stav světa, Dvacet let), až po primárně prožitkové programy zaměřené na přemýšlení nad vlastním životem (Labyrint světa). Na této stránce jsou dostupné doprovodné materiály k programům (obrázky, tabulky, prezentace).

Obsah a materiály

Uvádíme stručný popis jednotlivých programů a doplňující materiály, které mohou posloužit při vlastním uvedení programu. Uvedené materiály jsou určeny pouze jako doplnění knihy, samy o sobě nedávají příliš smysl.

Metodika

Kapitola o tom, co jsou to zážitkové výukové programy, jaké cíle mohou naplňovat a jakými prostředky toho mohou dosahovat. Obsahuje také praktické rady k uvádění programů.

Stav světa

Program se zabývá současným stavem Země a ekologickými problémy. V první půlce programu jsou prezentovány dva vyhraněné protichůdné postoje, v druhé půlce programu pak účastníci diskutují nad nadhozenými tématy.

Dvacet let

Program se zabývá tím, co se stalo za posledních dvacet let, a tím, co se stane během následujících dvaceti let. Zaměřuje se na obecně důležité události ze světa, pokrok ve vědě a technice, změny životního prostředí a lidského přístupu k němu a také na změny v kultuře a trávení volného času.

Zeď

Úvod programu tvoří multimediální prezentace o historických i současných zdech mezi národy. Prezentaci tvoří je čtený, informacemi nabitý text, který je doprovázený emotivní hudbou a obrázky. Do prezentace jsou vloženy drobné aktivity, při kterých účastníci hrají přidělené role a lépe se tak vžijí do života "vedle zdi". Na prezentaci navazuje diskuze nad otázkami souvisejícími s tématem zdí mezi národy.

Příběh Rwanda

Účastníci se dovídají informace o genocidě ve Rwandě a to formou různých ztvárnění tohoto "příběhu". Jednotlivé ztvárnění se liší obsahem (každý pohled zdůrazňuje jiný aspekt problému) i provedením (od emotivního až po faktografické). Dílčí ztvárnění mohou hrát buď instruktoři nebo i přímo účastníci (podle připravených podkladů). Na tento informační blok navazuje diskuze, ve které se účastníci zamýšlí nad tím, co slyšeli, a nad souvisejícími obecnými otázkami, jako například "Proč naše média ignorují Afriku?" nebo "Co můžeme my osobně dělat s utrpením ve světě?"

Labyrint světa

Program se zaměřuje na účastníky jako jednotlivce a vede je k zamyšlení nad vlastním životem, životními prioritami, nad způsobem trávení času. První část programu tvoří poslechový pořad, při kterém účastníci poslouchají texty, které jsou moderní parafrází Komenského díla Labyrint světa a ráj srdce. První část probíhá podle přesně rozepsaného scénáře a spočívá v čtení textu, které je proložené promítáním a úkoly. Úkoly jsou postavené především na představivosti a fantazii. V druhé části navazuje strukturovaná diskuze, při které se účastníci vyjadřují k tématům nadhozeným v poslechové části.


Pastvina

Účastníci nejprve sehrají simulační hru, která na konkrétním případě (ovce na sdílené pastvině, příp. rybolov) názorně ilustruje obecný problém správy sdílených zdrojů. Hra má typicky dramatický průběh a silný emotivní náboj a dobře poslouží pro následné úvahy o modelované situaci. Po hře se soustředíme především na detailní rozbor průběhu hry, na pojmenování mechanismů, které se v ní projevili a na poučení z jejího průběhu. Kromě toho můžeme také přidat formou krátké přednášky podrobnější informace o reálných problémech se sdílenými zdroji.

Distribuce nápojů

Program se skládá z velké simulační hry a následného rozboru této hry pomocí strukturované diskuze. Hra má nastavena pravidla tak, že je sice možné dosáhnout dobrého výkonu, nicméně téměř vždy dojde k mizernému vývoji, který si hráči zaviní sami. Tento rozpor dává dostatek zajímavých podnětů pro rozbor hry a pro poučení.


Bonus: Spolupráce

Tato kapitola se kvůli rozsahovému omezení nevešla do tištěné knihy a je tedy k dispozici v elektronické podobě.

Ze zde uvedených programů je tento nejvíce výukový. Hlavním cílem programu je vysvětlit účastníkům některé principy týkající se spolupráce a soutěže. Kromě přednáškového vysvětlení, jsou tyto principy ilustrovány také scénkou, drobnými hrami a počítačovými modely.


Zpět nahoru